030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Tarieven

Carmen Sneper Advocatuur richt zich op betaalbare rechtshulp. Het eerste gesprek is  altijd gratis. Als uw inkomen en vermogen beneden door de overheid gestelde grenzen blijft, komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtshulp, ook wel pro deo rechtsbijstand genoemd. Het kantoor vraagt voor u dan een subsidie (toevoeging) aan bij de Raad voor de Rechtsbijstand. U bent dan alleen aan kantoor eigen bijdrage verschuldigd, die wordt vastgesteld door de Raad. Als u niet in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp, dan hanteert Carmen Sneper Advocatuur een uurtarief van € 175 exclusief BTW.  Er wordt geen opslag gerekend voor kantoorkosten. Het is soms ook mogelijk van te voren een vast totaalbedrag  (all-in tarief) voor onze rechtshulp af te spreken. Hebt u een rechtsbijstandsverzekering en wilt u gebruik maken van onze diensten? Carmen Sneper Advocatuur gaat dan in overleg met uw verzekeraar om te kijken of onze kosten door de verzekeraar vergoed kunnen worden.

Als er een procedure moet worden gevoerd, dient u er rekening mee te houden, dat u te maken kunt krijgen met extra kosten zoals griffierechten, kosten opvragen uittreksels of kosten van de deurwaarder. Verder is het mogelijk dat u in een procedure in de (forfaitaire) kosten van die procedure wordt veroordeeld. Deze kosten worden niet door de overheid vergoed.

Hulp nodig?    Carmen Sneper Advocatuur

    Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

    Vragen of kunt u hulp gebruiken?

    Ondanks de coronamaatregelen is Carmen Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.