030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Sociaal zekerheidsrecht

Nederland kenmerkt zich door een sociaal zekerheidsstelsel. Dit stelsel is er om mensen of gezinnen te helpen wanneer zij in financiële problemen  (dreigen te) komen. Sociale Zekerheid bestaat uit Sociale voorzieningen en Sociale verzekeringen. Onder Sociale verzekeringen wordt bijvoorbeeld verstaan de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaanden wet (Anw) of de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Voorbeelden van Sociale voorzieningen zijn onder meer de Participatiewet (bijstandsuitkeringen), Wajong of de Toeslagen Wet (TW).

Carmen Sneper Advocatuur is gespecialiseerd in beide gebieden op het Sociaal Zekerheidsrecht. Problemen waar mensen mee te maken krijgen zijn de volgende:

 • een ouder kan geen nabestaanden wet uitkering ontvangen omdat haar uit huis wonende zoon volgens de betrokken instantie niet onder haar huishouden valt;
 • Kinderbijslag kan niet worden toegekend omdat de rechthebbende te kort in Nederland zou wonen;
 • Een bijstandsuitkering wordt ingetrokken of stopgezet en teruggevorderd omdat de rechthebbende zou samenwonen zonder dat de gemeente daarvan op de hoogte is.

Daarnaast kunnen er problemen ontstaan wanneer de zogeheten inlichtingenplicht wordt geschonden. Als rechthebbenden een bijstandsuitkering ontvangen, bestaat er een inlichtingenplicht. Dat houdt in dat als er ook maar iets verandert in uw financiële situatie ( u gaat samenwonen, extra werken, zaken op Marktplaats verkopen, een online gokaccount openen of een casino bezoeken)  u de plicht hebt om dit door te geven aan de gemeente. De gemeente wil namelijk weten of u ondanks deze veranderingen nog steeds recht hebt op een bijstandsuitkering. Immers als u bij wijze van spreken een ton zou winnen bij het Casino, hebt u vanzelfsprekend geen recht meer op een uitkering. Veel mensen zijn dit zich echter niet bewust. Terugvorderingen van bijstand kan grote gevolgen met zich mee brengen, soms worden er wel duizenden euro’s teruggevorderd.  Als u vragen hierover heeft, kan het kantoor u goed adviseren.

Hulp nodig?  Carmen Sneper Advocatuur

  Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

  Vragen of kunt u hulp gebruiken?

  Ondanks de coronamaatregelen is Carmen Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.