030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Personen- en Familierecht

Het personen en familierecht is een rechtsgebied dat regels bevat voor het familie en gezinsleven. Zo vind je binnen dit rechtsgebied regels over onder andere geboorte, adoptie, huwelijk, echtscheiding, afstamming en ouderlijk gezag. Ook het jeugdrecht (Jeugdzorg zaken) valt onder het familierecht. Bij het personen en familierecht heb je te maken met besloten zittingen. Dat betekent dat er in beginsel geen publiek bij aanwezig mag zijn.

Sneper Advocatuur kan u onder andere helpen met de volgende onderwerpen:

 • gezag en omgang
 • afstammingszaken zoals erkenning
 • straat en contact verboden
 • door de burgemeester opgelegde huisverboden

Gezag en omgang

Bij gezag en omgang zaken kunnen er  allerlei conflicten ontstaan. Enkele voorbeelden zijn conflicten over waar de kinderen moeten gaan wonen na een scheiding of relatiebreuk (hoofdverblijf), wat voor zorg en opvoedregeling er dan moet komen, of een zoon of dochter mee mag op een vakantie naar het buitenland, of dat een van de ouders toestemming van de andere ouder wil om te mogen verhuizen. Bij gezag is het uitgangspunt dat ouders moeten kunnen overleggen met elkaar en beslissingen moeten kunnen nemen over hun zoon of dochter. Wanneer ouders er niet uit komen kunnen zij via een advocaat een verzoek indienen bij de rechter om vervangende toestemming te vragen, of om een zorgregeling vast te laten leggen.

Afstamming

Het afstammingsrecht regelt de familierechtelijke betrekkingen tussen personen. Hierbij wordt gekeken wie de juridische moeder is en wie de juridische vader is van een kind.  Indien er sprake is van een juridisch ouderschap zijn er bepaalde rechten en plichten ten aanzien van een kind.

Er is een verschil tussen het biologisch ouderschap en het juridisch ouderschap. Biologische ouders zijn de zogeheten verwekkers van het kind. Juridische ouders zijn in juridische zin de ouders van het kind en vaak ook de biologische ouders, maar dat hoeft niet altijd. De wet zegt dat  moeder van het kind is de vrouw die het kind heeft gebaard. Daarnaast kan ook de moeder zijn van het kind de  vrouw die het kind heeft geadopteerd of de partner van de moeder. Een man wordt de juridische vader van een kind wanneer hij trouwt, door erkenning, door gerechtelijke vaststelling van zijn vaderschap of door adoptie.

Het komt voor dat het juridisch ouderschap niet geregeld is. Voor een kind is het belangrijk dat vast wordt gesteld wie de vader is. Dit noemen ze gerechtelijk ouderschap vaststellen.  In het afstammingsrecht zijn diverse procedures mogelijk om het ouderschap vast te stellen, dan wel te vernietigen. Gedacht kan worden aan vervangende toestemming tot erkenning, de vernietiging van de erkenning, de ontkenning van het door huwelijk ontstane ouderschap, alsook de gerechtelijke vaststelling van het ouderschap. Voor dit soort procedures geldt dat u een advocaat moet inschakelen om een procedure te starten.

In afstammingsprocedures zal het kind worden vertegenwoordigd door een bijzondere curator die de belangen van het kind zal behartigen. Deze bijzondere curator zal door de rechtbank worden benoemd en zal een advies uitbrengen aan de rechtbank. Sneper Advocatuur wordt regelmatig benoemd tot bijzondere curator in afstammingszaken. Als u vragen heeft over afstamming kunt u contact opnemen met het kantoor.

Straat, contact- en huisverboden

Wanneer u stelselmatig wordt lastig gevallen of gestalkt wordt door een persoon en u wilt daar iets tegen ondernemen, dan kunt u via een advocaat een straat en contact verbod vragen bij de rechter. Dit kan via een spoed procedure, ook wel kort geding genoemd.  In deze procedure, die begint met het uitbrengen van een dagvaarding door een deurwaarder,  kunt u eisen  dat de gedaagde partij  een verbod krijgt om zich in een bepaald gebied te begeven. Dit is een straatverbod.  Een straatverbod kan een straat zijn, maar ook een heel gebied of zelfs een gemeente. Vaak wordt dit gecombineerd met een contactverbod, waarbij de gedaagde partij een verbod krijgt om contact met u op te nemen via alle sociale kanalen zoals telefoon, e-mail en social media.

Een straat- of contactverbod wordt niet zomaar opgelegd. Er moeten  goede  redenen voor zijn en u moet het goed kunnen onderbouwen met bijvoorbeeld Whats App berichten, foto’s, getuigen of andere bewijzen. Goede redenen kunnen zijn wanneer de dader stelselmatig zich bij de woning van het slachtoffer ophoudt, of  in de buurt vrij rondloopt en het slachtoffer zich door hem of haar bedreigd voelt. Ook kan een straat en contact verbod worden opgelegd als de dader tegen de wil van het slachtoffer in contact blijft zoeken of het slachtoffer op andere wijze lastigvalt.

Een straat- of contactverbod geeft helaas geen echte garantie dat de veroordeelde zich eraan houdt. In dat geval kun je als verzoekende partij vragen of de rechter een dwangsom wil opleggen aan de veroordeelde als hij of zij zich niet houdt aan het vonnis. Dit is een prikkel tot nakoming van het vonnis die bij overtreding opeisbaar is. Als de veroordeelde zich niet aan het verbod houdt, wordt via de advocaat een deurwaarder ingeschakeld die het vonnis zal uitreiken aan de veroordeelde (betekenen). Op het moment dat de veroordeelde dan het verbod overtreedt worden de dwangsommen opeisbaar. De deurwaarder kan aanvullende eisen stellen wanneer zij in actie willen komen.

Naast een straat en contact verbod, kan er ook een huisverbod worden opgelegd. Dit is een verbod wat door de burgemeester wordt opgelegd en wat vaak maar voor korte duur geldig is namelijk 28 dagen. Wanneer er een huisverbod is opgelegd, is het raadzaam om ook in kort geding een straatverbod en/of contactverbod te vorderen.  Sneper Advocatuur kan u helpen om via een spoed procedure een straat en contact verbod te vorderen bij de rechter. Ook kan Sneper Advocatuur u helpen met bezwaar maken als u een huisverbod opgelegd heeft gekregen.

Hulp nodig?  Sneper Advocatuur B.V.

  Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

  Vragen of kunt u hulp gebruiken?

  Ondanks de coronamaatregelen is Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.

  Sneper Advocatuur B.V.

  Sneper Advocatuur is een laagdrempelig en ervaren advocatenkantoor. Het kantoor behandelt zowel betaalde zaken op uurtarief, als pro deo zaken. Wij richten ons op conflicten in rechtsgebieden waarmee iedereen wel eens te maken heeft of krijgt: het familie– en gezinsleven, wonen, inkomen en de overheid.

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Baarn (Utrecht). De loopafstand vanaf het station bedraagt een kwartier. Ook is er (gratis) parkeermogelijkheid. Voor mensen die niet in staat zijn om het kantoor te bezoeken, bestaat de mogelijkheid van een huisbezoek of op een andere locatie af te spreken.

  Contact

  Het kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00. Voor spoed uithuisplaatsingen kunt u ook ’s avonds bellen naar 030 22 70 578.

  Telefoon: 030 22 70 578
  Fax: 030 22 70 578
  Mobiel: 06 15 46 42 46
  E-mail: info@sneper.nl

  Bezoekadres (enkel op afspraak)

  Amsterdamsestraatweg 18
  3743 AB Baarn

  Sneper Advocatuur B.V. tevens handelend onder de naam Carmen Sneper Advocatuur, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sneper Advocatuur B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KvK-nummer 83953477. Sneper Advocatuur B.V. ontvangt geen derdengelden en heeft derhalve geen stichting derdengelden.