030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Derdengelden

Ons kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Wij zijn dan ook vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Worden wij onverhoopt toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgen wij ervoor dat deze gelden ofwel op grond van artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, dan wel dat wij ons alsnog aansluiten bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangen wij derdengelden op de kantoorrekening.

Wij hebben de deken ervan op de hoogte gesteld dat wij geen stichting derdengelden hebben. Bij enige wijziging daarvan zullen wij hem ook informeren inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.

Kunnen wij u helpen?Carmen Sneper Advocatuur

We zijn gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

Vragen of kunt u onze hulp gebruiken?

Ondanks de coronamaatregelen is ons kantoor gewoon open. Hierbij houden we rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat we zoveel mogelijk werken met telefonische (videobeeld) verbindingen en email.