030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Derdengelden

Carmen Sneper Advocatuur ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Het kantoor is dan ook vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Wordt Carmen Sneper Advocatuur onverhoopt toch met derdengelden geconfronteerd, dan zorgt het kantoor ervoor dat deze gelden ofwel op grond van artikel 6.19, eerste lid van de Verordening op de advocatuur, direct naar de rechthebbende worden overgemaakt, dan wel dat het kantoor zich alsnog aansluit bij een stichting derdengelden (en de gelden via deze stichting laten lopen). Alle regels omtrent derdengelden zijn dan van toepassing. Onder geen enkele omstandigheid ontvangt Carmen Sneper Advocatuur derdengelden op de kantoorrekening.

Carmen Sneper Advocatuur heeft de deken ervan op de hoogte gesteld dat het kantoor geen stichting derdengelden heeft. Bij enige wijziging daarvan zal het kantoor ook de deken informeren inzake de beschikbaarheid van een stichting derdengelden.

Hulp nodig?    Carmen Sneper Advocatuur

    Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

    Vragen of kunt u hulp gebruiken?

    Ondanks de coronamaatregelen is Carmen Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.