030 22 70 578 of 06 15 46 42 46 info@sneper.nl

Beschermingsbewind, Curatele en Mentorschap

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind, de naam zegt het al, is een maatregel waarbij de overheid bescherming wil bieden aan mensen die door een psychische of lichamelijke beperking niet in staat zijn om hun eigen financiën te regelen.  Ook kan bewind worden ingesteld als er sprake is van een problematische schuldensituatie.  Dit beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter. Alle lopende beschermingsbewinden staan in een openbaar register, het  Centraal Curatele- en Bewindregister.  Er komt dan een beschermingsbewindvoerder die uw financiën gaat regelen. U kunt dan niet meer vrijelijk over uw inkomen beschikken. In plaats daarvan krijgt u een bepaald bedrag aan leefgeld per week om van rond te komen.  Een beschermingsbewind kan rust geven, omdat een derde partij uw financiën overneemt en bijvoorbeeld schuldeisers te woord zal staan. Er kunnen echter ook veel frustraties ontstaan, wanneer het bewind voor uw gevoel niet goed loopt. Veel gehoorde klachten zijn dat er slechte communicatie is tussen de bewindvoerder en zijn cliënten, of dat leefgeld te laat of niet wordt uitbetaald. Hierbij is wel van belang te noemen dat een bewindvoerder niet alle problemen in een keer kan oplossen. Soms heeft dit tijd nodig, helemaal als het bewind net is uitgesproken.  Als u problemen heeft met uw bewindvoerder, ga dan eerst met uw bewindvoerder in gesprek waar u tegenaan loopt. Als dit niet tot tevredenheid leidt, kunt u een klacht indienen bij de bewindvoerder. En als het daarna nog steeds niet goed loopt, kunt u zelfstandig en zonder advocaat een verzoek indienen bij de kantonrechter en vragen om een andere bewindvoerder of om het bewind te laten opheffen. Dit laatste kan ook als u het gevoel heeft dat u het zelf weer aankan om uw financiën te regelen, eventueel met behulp van een familielid of vriend.  De overheid heeft onlangs besloten dat bijstand van een advocaat bij dit soort zaken, niet meer noodzakelijk is. Mensen die een pro deo advocaat nodig hebben, omdat zij een advocaat anders niet kunnen betalen,  kunnen deze advocaat helaas niet meer vragen te helpen omdat de overheid dit niet vergoedt. Het advies is dan om bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een vriend of familielid te vragen of zij u kunnen helpen met het indienen van een verzoek bij de rechter. Na het indienen van uw verzoek komt u bij de rechter om over de zaak te praten. De bewindvoerder is hier ook dan bij. Daarna volgt er een uitspraak. Is deze uitspraak niet naar uw wens, dan kunt u hiertegen in  hoger beroep gaan. Op dat moment heeft u wél recht op een advocaat. Voor meer vragen hierover kunt u contact opnemen met het kantoor. Sneper Advocatuur helpt u graag.

Curatele

Wanneer mensen hun financiële en ook hun persoonlijke zaken niet zelf meer kunnen regelen, kan er een Curatele worden gevraagd bij de kantonrechter.  Een Curatele kan ook worden uitgesproken als beschermingsbewind niet meer goed genoeg beschermt.   Een curator beslist over financiën, verzorging, behandeling, verpleging of begeleiding van de betrokkene. Iemand die onder Curatele staat is zoals ze dat noemen, handelingsonbekwaam. De betrokkene mag bijna niets meer beslissen zonder toestemming van de curator. Denk bijvoorbeeld aan het starten van een rechtszaak of het kopen van een auto. Deze beschermingsmaatregel is dan ook het meest verstrekkend. Alle lopende ondercuratelestellingen staan in het Centraal Curatele- en Bewindregister.

Mentorschap

Het mentorschap is bedoeld voor mensen die niet zelf hun persoonlijke verzorging meer kunnen regelen. Een mentor beslist over de verzorging, behandeling, verpleging of begeleiding van de betrokkene.  Een mentor kan ook naast een beschermingsbewind worden uitgesproken. De beschermingsbewindvoerder gaat dan over het financiële deel, en de mentor over de persoonlijke verzorging van de betrokkene.  Een voordeel van het mentorschap is dat bijvoorbeeld een familielid of vriend die regelmatig bij de betrokkene op bezoek komt, deze taak op zich kan nemen. Zo kunnen snel zaken worden aangeschaft of worden geregeld. Over het algemeen komen een beschermingsbewindvoerder en of curator minder vaak langs dan een mentor dat doet.   Er kunnen ook twee personen mentor zijn, dat noemen ze co- mentorschap. Co- mentoren moeten indien nodig allebei bij de kantonrechter verantwoording afleggen voor wat ieder doet.  Zo houdt de rechter toezicht. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sneper Advocatuur.

Hulp nodig?  Sneper Advocatuur B.V.

  Het kantoor is gespecialiseerd in het jeugdrecht. Denk hierbij aan ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, voogdij en gesloten jeugdzorg. Verdere aandachtspunten zijn familie en gezin en wonen en inkomen.

  Vragen of kunt u hulp gebruiken?

  Ondanks de coronamaatregelen is Sneper Advocatuur gewoon open. Hierbij houdt het kantoor rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat er zoveel mogelijk wordt gewerkt met telefonische (videobeeld) verbindingen en email. Een fysieke afspraak op kantoor is ook mogelijk.

  Sneper Advocatuur B.V.

  Sneper Advocatuur is een laagdrempelig en ervaren advocatenkantoor. Het kantoor behandelt zowel betaalde zaken op uurtarief, als pro deo zaken. Wij richten ons op conflicten in rechtsgebieden waarmee iedereen wel eens te maken heeft of krijgt: het familie– en gezinsleven, wonen, inkomen en de overheid.

  Het kantoor is gevestigd aan de rand van het centrum van Baarn (Utrecht). De loopafstand vanaf het station bedraagt een kwartier. Ook is er (gratis) parkeermogelijkheid. Voor mensen die niet in staat zijn om het kantoor te bezoeken, bestaat de mogelijkheid van een huisbezoek of op een andere locatie af te spreken.

  Contact

  Het kantoor is op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00. Voor spoed uithuisplaatsingen kunt u ook ’s avonds bellen naar 030 22 70 578.

  Telefoon: 030 22 70 578
  Fax: 030 22 70 578
  Mobiel: 06 15 46 42 46
  E-mail: info@sneper.nl

  Bezoekadres (enkel op afspraak)

  Amsterdamsestraatweg 18
  3743 AB Baarn

  Sneper Advocatuur B.V. tevens handelend onder de naam Carmen Sneper Advocatuur, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Sneper Advocatuur B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder KvK-nummer 83953477. Sneper Advocatuur B.V. ontvangt geen derdengelden en heeft derhalve geen stichting derdengelden.